Aktualności / 2014-03-14 /

Biznes i administracja publiczna o promocji polskiej gospodarki za granicą.


Jak promować polskie przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej? Co zrobić, by nasz eksport rozwijał się jeszcze bardziej dynamicznie? W jaki sposób administracja publiczna może wspierać rodzimy biznes za granicą i jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec państwa? Te i inne pytania były tematem spotkania Wiceminister Gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik i Wiceminister Spraw Zagranicznych Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami największych polskich przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej. Wydarzenie odbyło się w poniedziałek 10 marca w Pałacyku MSZ przy ul. Foksal. Dyskusję moderował Piotr Chęciński z TVP INFO. Spotkanie zostało zarekomendowane i zorganizowane przez Headlines Porter Novelli w ramach kampanii Ministerstwa Gospodarki „Made in Poland”.

Na spotkanie z Wiceminister Gospodarki i Wiceminister Spraw Zagranicznych przybyli przedstawiciele kilkudziesięciu polskich firm, które od lat odnoszą sukcesy nie tylko na krajowym, ale także na zagranicznych rynkach. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się prezesi, członkowie zarządów oraz dyrektorzy największych polskich przedsiębiorstw z takich branż, jak kosmetyczna, energetyczna, produkcji maszyn i urządzeń górniczych, produkcji jachtów i łodzi rekreacyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej, produkcji taboru szynowego, przemysłu obronnego, żywnościowego, turystyki medycznej i wielu innych. Celem spotkania w Pałacyku MSZ było zaprezentowanie resortowych planów promocji polskiej gospodarki za granicą w 2014 r. oraz omówienie modelu współpracy na linii biznes-administracja publiczna.

Jednocześnie przedsiębiorcy mogli zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia w zakresie funkcjonowania polskiej administracji publicznej w kraju i za granicą, podzielić się nowymi pomysłami oraz przedstawić swoje oczekiwania wobec wsparcia ze strony administracji publicznej na rynkach zagranicznych.
Jak podkreślali zgromadzeni goście, tego typu inicjatywy, pozwalające na bezpośredni kontakt z administracją publiczną są bardzo potrzebne i dają realne możliwości kształtowania stosunków na linii administracja-biznes. Ponadto, przedstawiciele polskich firm wyrazili zadowolenie z coraz sprawniejszej komunikacji pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Przedsiębiorcy docenili również rosnące zaangażowanie obu resortów w promocję polskiej gospodarki i polskich firm na arenie międzynarodowej.