Aktualności / 2014-09-19 /

Headlines Porter Novelli dla Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji


Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji ma promować polskie osiągnięcia i pomysły w dziedzinie innowacyjności oraz sektorze nowych technologii. PATI ma również ukazywać Polskę jako kraj nowoczesny i atrakcyjny dla inwestorów w szczególności działających w zaawansowanych technologicznie branżach gospodarki, w tym między innymi: IT/ICT, creative industrie, biomed, mobility, smart energy, zielonych technologiach, sektorze kapitałowym i finansowym czy R&D.

W ramach działań komunikacyjnych dla Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji Headlines Porter Novelli będzie odpowiedzialna m.in. za przygotowanie prowadzenie strony internetowej www.paiw.pl, realizację działań w wybranych mediach społecznościowych, komunikację z partnerami, działania B2B i ogólną koordynację organizacji wydarzenia we współpracy z MSZ. "Rozwój innowacyjności w Polsce jest strategiczny dla przyszłości naszej gospodarki. Dlatego cieszymy się możemy wspierać tak ważne wydarzenie, które ma na celu

pogłębienie współpracy pomiędzy USA i Polską w tym obszarze." - podkreśla Joanna Pruszyńska-Witkowska, Prezes Zarządu Headlines Porter Novelli.W organizację Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji zaangażowane są również m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy i inne instytucje zajmujące się promocją polskiej innowacyjności w różnych obszarach.

Galeria