Aktualności / 2015-04-09 /

Headlines Porter Novelli partnerem programu Digital University


Headlines Porter Novelli wspiera program DUgital University, którego celem jest wszechstronne przygotowanie liderów firm i instytucji do przeprowadzenia zmiany w swoich organizacjach

Digital University został zaplanowany tak, aby połączyć operacyjny know- how, studia najlepszych  pionierskich przypadków, praktykę liderów branży oraz akademików tej dziedziny. Unikalne połączenie wiedzy i doświadczenia pozwoli uczestnikom Programu z powodzeniem wprowadzić swoją firmę/instytucję w świat nowych technologii umożliwiając dynamiczny rozwój.

Do kogo skierowany jest program?

 • przedstawiciele biznesowi z działów nietechnicznych,
 • szefowie sprzedaży i marketingu,
 • przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych ,
 • pracownicy naukowi kierunków biznesowych na wyższych uczelniach,
 • reprezentanci start up’ów

Formy edukacyjne:

 • Harvard Business School  case studies,
 • przykłady polskich i zagranicznych wdrożeń,
 • warsztaty z praktykami,
 • sesje z  zaproszonymi do Polski wybitnymi ekspertami Google, IBM, SAP,CISCO na temat rozwiązań przyszłości.

Dlaczego jest to wyjątkowy program?

 • po raz pierwszy w Polsce zaprojektowaliśmy program w całości dedykowany nowym technologiom,
 • baza  wykładowców, m.in. z Harvard Business School, posiadających kompetencje do prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów związanych z  transformacją cyfrową, strategią opartą o innowacje oraz zarządzaniem zmianą mającą w sobie istotny komponent rewolucji opartej o rozwój nowych technologii.
 • nauka metodą case study, wprowadzona przez Harvard Business School pozwala na rozwój każdego uczestnika. Student analizuje tekst case study poszukując analogii między sytuacją opisywaną i jego własną. Gdy je znajdzie, przygląda się zależnościom przyczynowo skutkowym, logice tekstu, adekwatności argumentów do sytuacji i ich wzajemnym relacjom.

Więcej inrormacji: www