Aktualności / 2013-12-12 /

Innowacyjność w polskiej gospodarce i w sektorze finansowym. Znaczenie innowacji w generowaniu wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.


Serdecznie zapraszamy na debatę „Innowacyjność w polskiej gospodarce i w sektorze finansowym”, z udziałem panelistów reprezentujących struktury administracji państwowej oraz prywatny sektor finansowy. Debata odbędzie się 16 grudnia b.r. w godz. 9:30 – 12:45 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy na debatę „Innowacyjność w polskiej gospodarce i w sektorze finansowym”, z udziałem panelistów reprezentujących struktury administracji państwowej oraz prywatny sektor finansowy. Debata odbędzie się 16 grudnia b.r. w godz. 9:30 – 12:45 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na program debaty składać się będą dwa panele dyskusyjne:

9:40 – 11:00 Panel l : „Czy polska gospodarka jest innowacyjna?”.

Obecna konkurencyjna pozycja Polski wyznaczona przez niskie koszty siły roboczej; centra decyzyjne w zakresie innowacji w dużych firmach znajdują się za granicą; wraz z rozwojem gospodarczym konkurencyjność kosztowa Polski będzie maleć. Polska stoi przed ryzykiem „pułapki średniego dochodu”. Wyjściem z tej sytuacji są nakłady na innowacyjne technologie.

W panelu udział wezmą: Monika Piątkowska, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Alicja Adamczak, Polski Urząd Patentowy, Michał Boni, Dominik Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny, dr Jacek Tomkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego

 

 

11:20 – 12:30 Panel II „ Innowacyjność w polskim sektorze finansowym. Stan obecny i wyzwania na przyszłość.”

W zakresie innowacyjnych rozwiązań, obecnych na rynku płatniczym Polska należy do czołówki. Rozwój obrotu bezgotówkowego wywiera pozytywny wpływ na koszty funkcjonowania sektora bankowego i na całą gospodarkę. Problem systemowy Polski to „digital divide” i cyfrowe wykluczenie w polskim społeczeństwie (dotyczy m. in. korzystania z obrotu bezgotówkowego).

W panelu udział wezmą: Bartosz Ciołkowski, MasterCard, Mieczysław Groszek, Związek Banków Polskich, Paweł Graniewski, Giełda Papierów Wartościowych, Katarzyna Królak – Wyszyńska, Innovatika, Uczelnia Łazarskiego, Magdalena Dziewguć, Exatel

Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie.

Zgłoszenia prosimy kierować do Agnieszki Urbańskiej, a.urbanska@headlines.pl, 502 323 877