Aktualności / 2015-05-04 /

Prezes Headlines Porter Novelli uczestniczy w misji gospodarczej w Iranie


W dniach 3-5 maja Prezes Headlines Porter Novelli Joanna Pruszyńska-Witkowska uczestniczy w misji gospodarczej mającej na celu rozwój i zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską a Iranem. Misja jest organizowana przez Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ w ramach wizyty podsekretarz stanu Katarzyny Kacperczyk. W wydarzeniu uczestniczy kilkudziesięciu przedstawicieli polskich firm.

Do udziału w misji zaproszeni zostali w szczególności przedstawiciele sektorów: wydobywczego, chemicznego, elektromaszynowego, petrochemicznego i zielonych technologii. Uczestnicy wezmą udział w szeregu spotkań z przedstawicielami irańskiego biznesu, administracji publicznej i samorządu gospodarczego. Odbędzie się także forum gospodarcze.

Relacje gospodarcze Polski z Iranem mają bogate tradycje. Dotyczą one w szczególności współpracy w sektorach: spożywczym, energetycznym, petrochemicznym czy maszynowym. Również współcześnie Iran jest krajem do którego trafia polski eksport, jednak nie bezpośrednio, a głównie przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Gruzję. Misja MSZ ma przyczynić się do zmiany tej sytuacji i zwiększenia roli bezpośredniej współpracy gospodarczej.

Misja gospodarcza do Iranu jest jednym z elementów promocji gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej. Headlines Porter Novelli od lat wspiera polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, a także realizuje działania na rzecz promocji Polski i polskiej gospodarki na świecie. Iran należy do państw o ogromnym potencjale gospodarczym, dlatego warto być obecnym na tym rynku. Misja gospodarcza organizowana przez MSZ jest jednym z ważnych elementów budowania trwałych powiązań pomiędzy gospodarkami Polski i Iranu – powiedziała Joanna Pruszyńska-Witkowska.