Blog / 2017-03-15 /

Agencja PR – doradca a nie rzemieślnik


Na rynku pojawiają się agencje PR promujące kompleksową obsługę klienta, oraz takie które specjalizują się w wąskim zakresie komunikacji. Te drugie skupiają się tylko na konkretnym aspekcie współpracy z klientem, np. relacji z mediami, zarządzaniem komunikacją kryzysową, lub sprawami publicznymi. Takie zawężenie działalności z założenia miało przyczynić się do profesjonalizacji usług PR i zwiększenia ich efektywności. Zapomniano jednak o jednym ważnym aspekcie - nie da się tworzyć skutecznej komunikacji marketingowej bez porozumienia między realizującymi ją podmiotami. 

Coraz więcej firm decydujących się na współpracę z agencją PR daje się zwieść trendowi, jakim jest zlecanie usług komunikacyjnych wielu podmiotom jednocześnie. Mogłoby się wydawać, że taka strategia przyniesie bardziej owocne rezultaty. Czy jednak na pewno kilka wąsko wyspecjalizowanych agencji to gwarancja skuteczniejszego i bardziej efektywnego PRu...? Otóż nie.  Takie podejście może zwieść na manowce. Skuteczną i spójną komunikację zapewnia miedzy innymi odpowiednia koordynacja działań, a tę z pewnością ciężko osiągnąć rozbijając poszczególne kompetencje na wiele agencji.

Jedna, ale wszechstronna

Współpraca z jedną wszechstronną firmą może okazać się znacznie bardziej opłacalna – także z finansowego punktu widzenia. Zatrudnienie kilku agencji wiąże się z dodatkowymi kosztami, które wcale nie muszą się zwrócić. Jedna agencja może zaproponować klientowi bardziej dogodne warunki finansowe.

Ponadto rozbicie kompetencji nie wpływa najlepiej na realizowanie spójnej strategii budowania wizerunku. Tylko całościowe, komplementarne zarządzanie wizerunkiem, treścią, reputacją zmusza agencję do wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za koordynowanie i ujednolicanie działań w różnych obszarach i kanałach. Tylko agencje dysponujące naprawdę doświadczonym zespołem są w stanie takie połączenie zapewnić.

W przypadku współpracy z kilkoma firmami PRowymi jednocześnie, odpowiedzialność za ewentualne błędy wizerunkowe rozkłada się na wszystkich, przez co trudniej znaleźć przyczynę niepowodzeń.  

Zaufaj mi – czyli jak pracować z agencją PR?

Dlaczego niektóre firmy wydają się czerpać fantastyczne korzyści z doradztwa PR, podczas gdy inne są rozczarowane efektami współpracy? Grunt to odpowiednie podejście i świadomość potencjału, jaki płynie z takiej współpracy. Jakość relacji, które budowane są między klientem, a agencją PR ma zazwyczaj ogromny wpływ na wyniki podejmowanych przez nią aktywności.

Dlatego poza aktywnościami basic, takimi jak monitoring mediów, pisanie i dystrybucja informacji prasowych warto czerpać pełnymi garściami z doświadczenia i know-how agencji. Pokładając w agencji PR zaufanie i traktując ją jako doradcę, a nie rzemieślnika-podwykonawcę, firmy zyskują najwięcej.

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Świat się kurczy, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Coraz częściej spotykamy się z pojęciem „globalna wioska” w kontekście światowego rynku, który coraz bardziej się ujednolica.

W rzeczywistości jednak, lokalne otoczenie jest wciąż bliższe ludziom niż to abstrakcyjne pojęcie stworzone przez McLuhana. Wiele korporacji realizuje ogólne, międzynarodowe wytyczne, niestety nie zawsze taka strategia okazuje się skuteczna na rynkach lokalnych.

Tu z pomocą przychodzą właśnie lokalne agencje PR, które pomagają dostosować globalną politykę gospodarczą i informacyjną np. dużych koncernów do miejscowych realiów. Potrzeba różnicowania działań na poszczególnych rynkach wynika w dużej mierze z różnic kulturowych oraz często odmiennych oczekiwań i potrzeb miejscowych konsumentów czy interesariuszy. Rzetelny PR powinien opierać się na dogłębnej analizie i wiedzy na temat kontekstu danego rynku, aby zapewnić jak najskuteczniejszą komunikację.

Holistycznie znaczy skutecznie

Wspomniany wcześniej monitoring mediów czy tak popularne media relations to tylko jedne z elementów aktywności firm public relations. Potrzebne, ale niewystarczające.

Agencja PR powinna patrzeć kompleksowo na działalność swojego klienta i wspierać go w wielu obszarach, gdyż taka obsługa zapewnia odpowiednie wykorzystanie potencjału komunikacyjnego i zarazem wyższą jakość usług.

W tym momencie wracamy do punktu wyjścia – znacznie trudniej realizować taką politykę współpracując z wieloma agencjami na raz. Najczęściej holistyczne podejście, we współpracy z jednym sprawdzonym i mądrym partnerem okazuje się najskuteczniejsze.