Blog / 2015-04-10 /

Jakie cechy powinien mieć ekspert idealny?


Z pewnością nie każda osoba ma kwalifikacje na eksperta w swojej dziedzinie. Z kolei nie każdy ekspert potrafi odpowiednio się zaprezentować. 

Media, czy organizatorzy paneli dyskusyjnych na konferencjach specjalistycznych lub organizatorzy eventów stawiają  poprzeczkę ekspertkom i ekspertom dość wysoko weryfikując, czy potrafią swoją wiedzę przekazać, swoją wiedzą się podzielić.

Headlines Porter Novelli w ramach projektu Znane Ekspertki zleciło badania jakościowe, aby odpowiedzieć na pytanie, jakich ekspertów poszukują dziennikarze i  na co zwracają uwagę zapraszając gości do studia (badanie „Czy ekspert ma płeć” przeprowadzone przez Instytut Stosunków Międzynarodowych przeprowadzone w 2014).

EKSPERT IDEALNY CZY EKSPERT KATASTROFA?

Co odróżnia eksperta idealnego od eksperta katastrofy? Jak postrzegają tę kwestię dziennikarze?

CECHY EKSPERTA IDEALNEGO:

 • Wiedza merytoryczna - ważna jest wiarygodność eksperta
 • Swoboda wypowiedzi przed kamerą - płynność wypowiedzi, umiejętność budowania krótkich, zwartych zdań, komunikatywność, zrozumiałość wypowiedzi dla przeciętnego widza (dyskwalifikuje: dukanie, zacinanie się, długie milczenie, spinanie się przed kamerą). Umiejętność zwięzłego i treściwego wypowiadania się liczy się obecnie nie tylko w programach na żywo, ale również tych nagrywanych, gdzie obowiązuje obecnie coraz częściej standard 1 do 1 (czas nagrania do czasu na wizji).
 • Dostępność czasowa
 • Wyrazistość - w sposobie bycia, mówienia, poglądach (przykładem prof. Belka, prof. Wolniewicz), łatwość zapamiętania.
 • Pragmatyzm – rozumiany jako umiejętność powiązania wypowiadanych treści z codziennym życiem widzów, przekładania trudnych sformułowań i wiedzy na praktykę życia codziennego, umiejętność odnoszenia posiadanej wiedzy do codzienności.
 
 
 
 

 • Wygląd - schludność, odpowiedni dobór ubrania do sytuacji (nie powinno być zbyt ekstrawaganckie).
 • Wiedza i umiejętność dostosowania się do wymogów programu telewizyjnego - umiejętność bycia w dialogu, poszanowanie dla podstawowych standardów rozmowy- słuchanie, dawanie miejsca na wypowiedź drugiej osobie.
 • Przewidywalność zachowania - gość nie zaskoczy  autorów/wydawców kontrowersyjnym zachowaniem w studiu, nie wywoła awantury, nie będzie obrażał czy dyskredytował innych gości oraz prowadzących.

 

CECHY EKSPERTA KATASTROFY:

 • Nieparlamentarne zachowania na wizji, używanie obraźliwych słów, określeń pod adresem adwersarzy
 • Bezpośrednie dyskredytowanie osób prowadzących program
 • Brak aktywności na wizji - milczenie, zacinanie się, brak uczestnictwa w dyskusji.
 • Spóźnianie się na umówiony program lub niepojawianie się w studiu pomimo umówienia się.

Projekt Znane Ekspertki powstał, aby pomóc kobietom w promowaniu swojej wiedzy i doświadczenia w przestrzeni medialnej, a dziennikarzom ułatwić kontakt z paniami – specjalistkami z całego obszaru życia publicznego. Przygotowujemy zarejestrowane u nas ekspertki, do wyjścia naprzeciw powyższym oczekiwaniom mediów, pomagamy w budowaniu swojego wizerunku. Mamy nadzieję, że Znane Ekspertki staną się dzięki temu jeszcze bardziej znane i uznane. Zarejestrowane panie prezentują wysoki poziom merytoryczny, co nabiera coraz większego znaczenia w dobie coraz większej celebrytyzacji mediów i spłycania poziomu publicznej debaty.

Jeśli chcesz zostać rozchwytywanym przez media ekspertem idealnym, poświęć swój czas, aby trenować swoje umiejętności prezentacji posiadanej wiedzy, poproś życzliwych znajomych o  informacje zwrotne, potrenuj swoje wypowiedzi przed kamerą. Konsekwentny trening rzeczywiście czyni mistrza.

Dane z badań zostały przedstawione w formie infografiki oraz prezentacji.