Oferta

CSR
i zaangażowanie


Wsłuchiwanie się w potrzeby bliskiego otoczenia firmy, w tym klientów, pracowników, partnerów czy lokalnej społeczności pozwala na tworzenie spójnych, długoterminowych, opartych na zaufaniu relacji, pracujących na sukces firmy. Inwestycja w CSR, czyli odpowiedzialność za wpływ organizacji na społeczeństwo i środowisko, to inwestycja w reputację marki. Pomagamy naszym Klientom komponować komunikację i aktywności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem interesów otoczenia, w którym funkcjonuje

Działalność firmy zawsze ma wpływ na jej otoczenie. Biznes stale styka się z wieloma czynnikami, które determinują jego kształt, a także pojawiające się szanse i zagrożenia. Sukces firmy w ogromnym stopniu zależy od tego, czy potrafi ona świadomie włączyć te elementy w swoją działalność.

Proponujemy naszym Klientom analizy wewnętrzne, pozwalające określić podstawowe wartości, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo, prowadzimy badania rynku i  konkurencji, a także doradzamy jak realizować interesy marki przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań otoczenia. Kreujemy skuteczne strategie „win-win”, prowadzimy komunikację i spójne programy działań CSRowych.