Oferta

Edukacja
zdrowotna


Edukacja prozdrowotna to proces kształtowania postawy dbałości o zdrowie, zarówno własne jak i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. We współpracy z organizacjami non profit, administracją publiczną, placówkami medycznymi i firmami farmaceutycznymi od wielu lat budujemy kompetencje społeczeństwa, które pozwalają dokonywać właściwych wyborów i wdrażać zdrowy tryb życia oparty na zbilansowanej diecie, ruchu, profilaktyce i leczeniu chorób

Profilaktyka i edukacja prozdrowotna to wyzwania, które realizujemy wychodząc do naszych odbiorców i spotykając ich w ich naturalnym środowisku - tam, gdzie czują się komfortowo. Dostosowujemy przekaz do ich trybu i stylu życia. W naszym podejściu, healthcare obejmuje promocję profilaktyki biernej i czynnej, nagłaśnianie możliwości terapeutycznych w poszczególnych dziedzinach, a także propagowanie zdrowej żywności i innych elementów mających realny wpływ na nasze zdrowie. 

Wdrażamy nowoczesne i odważne rozwiązania. Współpracujemy ze stowarzyszeniami pacjenckimi. Jesteśmy nastawieni na przeprowadzenie faktycznej i mierzalnej zmiany – zachowania, świadomości czy myślenia. Funkcjonowanie w globalnej sieci Porter Novelli umożliwia nam dostęp do najnowszych narzędzi i wiedzy oraz znajomość światowych trendów zarówno w tematyce zdrowotnej, jak i komunikacyjnej.