Oferta

Komunikacja
Korporacyjna


Wierzymy, że właściwie poprowadzony dialog z otoczeniem oraz spójna komunikacja zewnętrzna to podstawowe czynniki, które wpływają na postrzeganie organizacji jako wiarygodnej i kompetentnej, a tym samym ułatwiają jej osiąganie celów biznesowych. Zwiększenie wartości rynkowej firmy nie powinno odbywać się jedynie w obszarze operacyjno-finansowym, lecz również na polu komunikacji korporacyjnej.

Pomagamy naszym Klientom budować i wzmacniać ich wizerunek, a także skutecznie nim zarządzać, tak by marka przedsiębiorstwa pomagała im efektywnie konkurować na stale zmieniającym się rynku.  

Będąc częścią globalnej sieci Porter Novelli, pracujemy dla największych międzynarodowych korporacji, odpowiadając za wszelkie sektory komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Jednocześnie wierzymy, że komunikacja ta powinna mieć formę faktycznego dialogu, zamiast wygodniejszego, choć znacznie mniej skutecznego monologu.