Oferta

Komunikacja
kryzysowa


Zarządzanie kryzysem powinno się rozpocząć długo przed jego wystąpieniem i polegać na niedopuszczeniu do niego. Jeżeli jednak już do kryzysu dojdzie, nasz zespół pomoże opracować strategię komunikacji, a także zajmie się proaktywnym dialogiem z interesariuszami i mediami. Nasi konsultanci pomogą również zarządzić sytuacją kryzysową w mediach społecznościowych.

W kryzysie dążymy do jak najszybszego opanowania sytuacji i rehabilitacji nadszarpniętej reputacji firmy. Wiemy, że nie ma dwóch takich samych sytuacji kryzysowych, dlatego ogromną wagę przywiązujemy do diagnozy sytuacji i mappingu interesariuszy, by odpowiednio zaplanować działania.

Aby uchronić naszych Klientów przed sytuacjami awaryjnymi, analizujemy funkcjonowanie różnych obszarów firmy i opracowujemy księgi antykryzysowe, zawierające plan działania wraz ze scenariuszami potencjalnych zagrożeń. Przygotowujemy również sztab antykryzysowy do wystąpień publicznych i kontaktów z mediami.