Oferta

Komunikacja
wewnętrzna


Do sprawnego funkcjonowania firmy i stworzenia dobrego wizerunku marki potrzebna jest przemyślana i efektywna komunikacja wewnętrzna. Pomagamy naszym Klientom aktywnie komunikować się z interesariuszami wewnętrznymi: pracownikami, podwykonawcami, kadrą kierowniczą, tak by budować ich zaangażowanie i wspierać osiąganie celów biznesowych.

Rolą komunikacji wewnętrznej jest przede wszystkim sprawne informowanie pracowników oważnych dla firmy sprawach, w tym o nadchodzących zmianach, ich kontekście i konsekwencjach. Daje to poczucie przynależności do firmy i buduje ich lojalność. Doradzamy naszym Klientom jak prowadzić dialog z pracownikami, by budować ich zrozumienie i akceptację.

Wiemy, że komunikacja wewnętrzna ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie zespołu w środowisku pracy i samopoczucie poszczególnych osób w organizacji, dlatego bardzo starannie dopasowujemy komunikaty i kanały do potrzeb konkretnych odbiorców. Przygotowujemy audyty komunikacji wewnętrznej i analizy potrzeb pracowników w tym zakresie.

Wdrażamy wewnętrzne programy angażujące, rozwojowe i motywujące, np. związane ze zdrowiem, sportem czy samodoskonaleniem, które są elementem utożsamiania pracowników z wartościami firmy.