Oferta

Public
Affairs


Dzięki wykorzystaniu public affairs pomagamy naszym Klientom w kształtowaniu opinii publicznej, nagłaśnianiu określonej problematyki, propagowaniu konkretnych uregulowań prawnych, a także przewidywaniu zmian instytucjonalnych na rynku. Posiadamy obszerny know-how i wiarygodność, a mądre doradztwo i integralność działań są podstawą naszych usług. Działamy zarówno na rynku polskim, jak i na poziomie międzynarodowym. Dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami public affairs w Brukseli jesteśmy blisko tego, co się dzieje w Komisji i Parlamencie Europejskim.

Pomagamy w tworzeniu i wzmacnianiu korzystnego wizerunku Klienta, który będzie sprzyjał rozwojowi jego działalności. Od lat budujemy i utrzymujemy relacje z administracją publiczną, ze środowiskiem eksperckim, NGO i think tankami. Dzięki temu skutecznie docieramy do wybranych grup interesariuszy.

Wiemy jak obserwować i analizować otoczenie przedsiębiorstwa, jak przekazywać stanowisko organizacji w sprawach żywo interesujących opinię publiczną.

Nasze kompetencje:

  • Business Intelligence – dogłębna analiza sytuacji z punktu widzenia działalności naszych klientów pod względem ekonomicznym, legislacyjnym i społecznym.
  • Mapping interesariuszy – identyfikacja, analiza opinii, priorytetyzacja.
  • Przygotowanie strategii, rekomendacji i komunikatów kluczowych dla pozycjonowania firmy wobec instytucji publicznych i innych grup interesariuszy.