Oferta

Zarządzanie
Reputacją


Reputacja firmy ma ogromny wpływ na jej zdolność do konkurowania na rynku i uczciwej komunikacji z otoczeniem. Nie powinniśmy mylić jej jednak z wizerunkiem czy marką. Reputacja to wiarygodność, która zapewnia wsparcie interesariuszy, tworząc realną wartość. Pomagamy naszym Klientom kształtować tożsamości firmy, tak by budować zaufanie w relacjach z kluczowymi interesariuszami i skutecznie nim zarządzać. Budujemy reputację zarówno poprzez kreowanie zachowań, jak i sposobu komunikacji.

Wiemy doskonale, że spadek zaufania może w krótkim czasie doprowadzić do utraty wiarygodności i pozycji na rynku. Rekomendujemy naszym Klientom zarówno proaktywne budowanie wiarygodności organizacji, jak i w razie potrzeby asertywne przeciwstawianie się niesprawiedliwym atakom. 

Dla naszych Klientów przeprowadzamy analizy reputacji i pozycjonowanie (w tym w social mediach), opracowujemy strategię komunikacji, a także doradzamy i pomagamy w jej wdrażaniu. Dzięki naszemu wsparciu reputacja naszych Klientów chroni ich przed szkodami w czasie kryzysu i zwielokrotnia skuteczność innych działań na rzecz marki i przedsiębiorstwa.

Rozumiemy, że „potrzeba wielu dobrych uczynków, aby stworzyć dobrą reputację, ale wystarczy jeden zły, żeby ją stracić” (cyt. za Benjamin Franklin), dlatego traktujemy reputację jako strategiczne aktywo, którym należy w przemyślany sposób zarządzać, podobnie jak każdym elementem strategii biznesowej.