Projekty

MSD - Chronię życie przed rakiem szyjki macicy


Przed rozpoczęciem kampanii badania wykazały, że cytologię wykonuje jedynie 15% kobiet. Naszym zadaniem było zbudowanie świadomości, że badanie cytologiczne to prosta i skuteczna metoda profilaktyki.

Zaangażowaliśmy autorytety medyczne i rozpoczęliśmy edukację kobiet w miejscach chętnie przez nie odwiedzanych, takich jak np. centra handlowe.

Zwróciliśmy uwagę kobiet na pierwszą szczepionkę chroniącą przed wirusem HPV, przekazując wiedzę o zasadach jej stosowania.

Była to pierwsza tak kompleksowa polska kampania dotycząca tego tematu.