Projekty

POLSKO-AMERYKAŃSKI TYDZIEŃ INNOWACJI


Promowanie polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie innowacji.

W 2014 r. Polska i USA podpisały porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie innowacji. Jednym z jego elementów było utworzenie Polsko-Amerykańskiej Rady ds. Innowacji, podczas Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji w Kalifornii. Z tej okazji MSZ zorganizował największą misję gospodarczą w historii polskiej dyplomacji ekonomicznej. Headlines Porter Novelli była partnerem strategicznym tego wydarzenia.

Nasze zadania obejmowały m.in. promocję PATI wśród przedstawicieli polskiego i amerykańskiego biznesu, pozyskanie partnerów wydarzenia, prowadzenie strony internetowej paiw.pl oraz profilu wydarzenia na portalu LinkedIn, a także wsparcie komunikacyjne w innych kanałach społecznościowych. W ramach prowadzonych działań współpracowaliśmy m.in. z  MSZ, NCBR, PARP, Google, MasterCard, Deloitte, Business Link i szeregiem innych firm i instytucji zaangażowanych w organizację PATI.

W PATI wzięło udział ok. 1000 uczestników – przedstawicieli amerykańskiego i polskiego biznesu, instytucji oraz uczelni wyższych. Wzięli oni udział w szeregu debat i konferencji poświęconych polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie innowacji a także w 25 wizytach studyjnych w siedzibach innowacyjnych firm Doliny Krzemowej, jak Google, Oracle, Amgen, Genetech, CBS Studio, SRI International, Cisco Systems, CA Technologies i innych.

W panelach dyskusyjnych odbywających się m.in. na Uniwersytecie Berkeley i Uniwersytecie Stanforda udział wzięli m.in. Susan Wojcicki, CEO YouTube, Padmasree Warrior, Chief Technology & Strategy Officer w Cisco Systems, prof. dr hab. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Eryc Branham, CRO&GM RocketSpace i wielu innych prelegentów. 

Galeria