Projekty

Promocja polskiej gospodarki na pięciu rynkach


Promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych oraz poprawa dostępu do informacji o Polsce jako partnerze gospodarczym.

Polscy przedsiębiorcy nie byli postrzegani na arenie międzynarodowej jako wartościowi i rzetelni partnerzy biznesowi, a produkty „Made in Poland” jako atrakcyjne i pożądane.

Naszą rolą było dotarcie z przekazem na temat oferty polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki do przedstawicieli kadry kierowniczej firm na rynkach: chińskim, czeskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.

Opracowaliśmy raport prezentujący atuty polskiej gospodarki, zorganizowaliśmy szereg wydarzeń dla mediów i przedsiębiorców na lokalnych rynkach, prezentując Polskę jako wiarygodnego i nowoczesnego partnera gospodarczego.

Dotarliśmy z przekazem o Polsce do ponad 5700 przedstawicieli kadry managerskiej na 5 rynkach zagranicznych.