Projekty

WWF - Nie kupuj zwierząt z przemytu


Na całym świecie nielegalny handel  gatunkami zagrożonymi wyginięciem jest po handlu narkotykami i bronią jednym z najbardziej dochodowych. Według raportu przygotowanego przez TRAFFIC na zlecenie Komisji Europejskiej nasz kraj znajduje się na trzecim miejscu pośród państw akcesyjnych pod względem liczby zatrzymań na granicy okazów chronionych Konwencją Waszyngtońską.

Naszym zadaniem była ZMIANA postawy konsumentów i decydentów i ograniczenie w Polsce zjawiska nielegalnego handlu, poprzez poruszenie wyobraźni i wrażliwości naszego społeczeństwa. Głównym celem kampanii było uświadomienie społeczeństwu, że nie powinni kupować egzotycznych zwierząt jako pupili domowych oraz ograniczenie przywożenia z wakacji nielegalnych pamiątek pochodzenia zwierzęcego.

W ramach kampanii przeprowadziliśmy m.in. happeningi z udziałem  celebrytów, akcje dla turystów na lotniskach w całej Polsce, konferencje dla mediów w ogrodzie zoologicznym.

Nawiązana została współpraca ze sklepami zoologicznymi i stworzona specjalna lista sklepów, które sprzedają zwierzęta tylko i wyłącznie z ważnym certyfikatem pochodzenia. W mediach ogólnopolskich i regionalnych został wyemitowany spot reklamowy. 

Dzięki kampanii udało zmienić się prawo ochrony środowiska, w którym zmieniono klasyfikację przemytu z wykroczenia na przestępstwo karane karą pozbawienia wolności. Aż 45% społeczeństwa zetknęło się z kampanią.